Khóa Học Trang Điểm

a Quang viết vào đây rồi bấm "lưu trang" ở góc trên bên phải là xong, trình bày y như word, insert hình ảnh hoặc video clip đều được cứ bấm vào mấy cái button ở trên để insert rồi tải lên
link vào trang http://hikaristudio.vn/pages/khoa-hoc-trang-diem